Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

DiGA - The Digitization of Gandharan Artefacts Gazetteer

URI

https://w3id.org/diga/gazetteer

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar